Scroll Top
Ondermijning boven water
Waterschap Hollandse Delta

Ook waterschappen zijn zich aan het oriënteren op hun rol in het signaleren en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor het waterschap Hollandse Delta heb ik hiertoe een eerste aanzet gedaan in een aantal interactieve workshop met bestuurders onder de noemer ‘Ondermijning boven water’. Een algemene kennismaking met het thema ondermijning, inzicht in situaties waarmee het waterschap in aanraking kan komen en eerste stof tot nadenken over de rol en de taak van het waterschap m.b.t. ondermijning.