Scroll Top
Fout vakantiegeld
Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Tijdens een interactief kennisgedeelte van een symposium van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel kregen ambtenaren van gemeenten meer inzicht in witwassen in het algemeen en binnen vakantieparken. Op deze wijze kunnen ambtenaren mogelijke risico’s binnen vakantieparken in hun gemeente beter herkennen en waar mogelijk barrières opwerpen.