Scroll Top
310winkel.nl
Aanpak winkeldiefstal

Winkeliers in het centrum van Rotterdam werden veelvuldig geconfronteerd met winkeldiefstal. Voor een kordate en tijdbesparende aanpak van winkeldiefstal ontwikkelde Jeroen Bakker in opdracht van de Stichting Ondernemersfederatie Rotterdam in 2012 een online gebruiksvriendelijk portaal waarop winkeliers aangifte kunnen doen. Naast het doen van een strafrechtelijke aangifte kunnen zij direct vervolghandelingen verrichten ten aanzien van de verdachte van winkeldiefstal, zoals het geven van een waarschuwing winkelverbod, het uitreiken van een collectief winkelverbod en het uitreiken van een winkelontzegging. Zo kunnen ondernemers zich focussen op hun kernactiviteiten: ondernemen.