Scroll Top
Ondermijningswekker
E-learning

Voor een aantal gemeenten in de regio Drechtsteden heb ik een e-learning ontwikkeld over ondermijnende criminaliteit, met focus op drugscriminaliteit en malafide bedrijven. Compleet met website, video’s, animaties, praktijkvoorbeelden, toetsvragen, mindmaps en een signalenkaart. Immers, de aanpak van ondermijning begint bij bewustwording, ook intern binnen gemeenten.