Scroll Top
stresscode
Persoonlijk analysemodel

De stresscode® is een persoonlijk analysemodel dat helpt te bepalen in welke fase van stress je zit, welk persoonstype je in stressgevoeligheid bent en waar je stressoren zitten. De uitkomst van de analyse wordt vertaald in een persoonlijke stresscode. Deze stresscode geeft heel gericht aan waar je beter in balans kunt komen oftewel hoe je in balans blijft ten opzichte van stress. Het geeft in één oogopslag weer wat het stressniveau is, hoe je hiermee effectief kunt omgaan en adviseert hoe je ervoor kunt zorgen dat je op een gezond stressniveau blijft. Dit analysemodel wordt succesvol tijdens trainingen bij Transport en Logistiek Nederland ingezet.