Scroll Top
Probleemgericht werken
Handleiding in probleemgericht werken

Leefbaarheids- en veiligheidsproblemen vragen allemaal om een oplossing. En bij voorkeur een duurzame oplossing. Om een probleem op te lossen, moet je de oorzaak aanpakken. Anders ben je bezig met symptoombestrijding. Het doel van probleemgericht werken gaat om het veranderen van de omstandigheden die het probleem veroorzaakt hebben. Daarvoor heeft Jeroen Bakker deze handleiding ontwikkeld. Aan de hand van 6 stappen (probleembeschrijving, probleemanalyse, probleemoplossing, plan van aanpak, uitvoering en borging en evaluatie) wordt duidelijk hoe je probleemgericht werken methodisch in de praktijk kunt toepassen.

Lees onze praktische handleiding in probleemgericht werken