Scroll Top
Handreiking briefing en debriefing politie
Praktijkhandleiding

Surveilleren is een belangrijk onderdeel van de aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek. Surveilleren kan op verschillende manieren. Gericht surveilleren heeft meer effect, omdat de surveillance uitgevoerd wordt op hotspots en hottimes. Dat wil zeggen: surveilleren op díe plaatsen en op díe tijden waar veel overlast en criminaliteit is. Om de aanpak hiervan nog effectiever uit te voeren, heeft Jeroen Bakker de praktische methodiek ‘Surveillanceplan’ ontwikkeld. Deze methodiek is beschreven in de praktijkgerichte handleiding Slim Surveilleren. Voor diverse gemeenten heeft Jeroen Bakker trainingen over deze methodiek verzorgd.