Scroll Top
Crimehunter
Effectieve voorlichtingstool

Het spel Crimehunter is een effectieve voorlichtingstool waarmee men op zoek kan gaan naar QR-codes. Via de mobiele telefoon kan men korte informatieve video’s over ondermijning bekijken. Bijvoorbeeld over hoe men verschillende vormen kan herkennen en waar men kan melden. In iedere video is een letter verborgen. Deze letters vormen gezamenlijk een woord. Heeft men het woordt geraden, dan krijgt een Crimehunter diploma. Dit element zorgt ervoor dat de video’s in de praktijk goed worden bekeken.