Scroll Top
Crime table
Effectieve voorlichting en trainingen over ondermijnende criminaliteit

Crime table® is een interactieve leerroute over ondermijning, exclusief ontwikkeld voor professionals binnen gemeenten of voor andere veiligheidspartners. Het is gebaseerd op vier handelingsperspectieven van criminelen: geld, relaties, informatie en geweld & intimidatie.

Aan Crime table kunnen twee tot zes professionals tegelijkertijd deelnemen. Zij nemen letterlijk plaats aan een tafel in de trailer en komen in aanraking met acht thema’s binnen ondermijning: algemene aspecten van ondermijning, kwetsbare locaties en branches, mensenhandel, drugscriminaliteit, vastgoedcriminaliteit, zorgcriminaliteit, jongeren en witwassen.

Elk thema begint met een flitscollege over het betreffende thema. Hierna krijgen de deelnemers door vragen en opdrachten verdieping en inzicht in het onderwerp. Door de leerroute van Crime table te doorlopen, leren de deelnemers vanuit alle kanten naar ondermijning te kijken en herkennen zij logische verbanden in thema’s, handelingen en signalen. Hierdoor vallen de puzzelstukjes over ondermijning nog beter op zijn plaats en kunnen professionals ondermijning in hun eigen werk beter duiden en aanpakken.