Scroll Top
BajesCode
Trainingsprogramma

Bij ondermijnend, georganiseerd crimineel handelen buiten de muren is de kans groot op ondermijnend crimineel handelen in detentie. De verwevenheid tussen binnen en buiten detentie wordt steeds groter. Dit is in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen van georganiseerde criminaliteit, waarbij crimineel handelen steeds meer verweven is in legale structuren van onze samenleving.

Het trainingsprogramma ‘Bajescode Ondermijning’ laat de relatie tussen het crimineel handelen van buiten naar binnen detentie zien en vice versa. Het maakt medewerkers bewust van gedrag en handelingen van criminelen buiten de muren en gedetineerden binnen de muren, en de verwevenheid daartussen. Deze kennis en inzichten zorgen voor een veiligere detentie voor gedetineerden, een betere terugkeer van gedetineerden naar de samenleving en een veiligere werkomgeving voor medewerkers. Tevens vormt deze training een barrière tegen crimineel gedrag in detentie.